Dobřany (1901-)

Země / Land: Čechy / Böhmen

Politický okres, popř. kraj 1850 / Politischer Bezirk, bzw. Kreis 1850: Plzeň, Plzeň

Kraj 1855 / Kreis 1855: Plzeň

Politický okres od 1868 / Politischer Bezirk ab 1868: Stříbro

Obchodní a živostenská komora / Handels- und Gewerbekammer: Plzeň

Doplňovací obvod / Ergänzungsbezirk: 35

Církevní příslušnost (diecéze) / Kircheneinteilung (Diozöse): Praha

Seznam obcí / Gemeindeverzeichnis: