Svitavy

Země / Land: Morava / Mähren

Politický okres, popř. kraj 1850 / Politischer Bezirk, bzw. Kreis 1850: Třebová, Brno

Kraj 1855 / Kreis 1855: Brno

Politický okres od 1868 / Politischer Bezirk ab 1868: Třebová

Obchodní a živostenská komora / Handels- und Gewerbekammer: Brno

Doplňovací obvod / Ergänzungsbezirk: 93

Církevní příslušnost (diecéze) / Kircheneinteilung (Diozöse): Olomouc

Seznam obcí / Gemeindeverzeichnis:

Březová
Chrastová
Sklené
Hradec
Horní Hynčina
Kamenná Horka na Moravě
Moravský Lačnov
Javorník
Muzlov
Chrastová Lhota
Dolní Rudná
Ostrý Kámen
Moravská Radiměř
Vendolí
Čtyřicet Lánů
Moravská Dlouhá
Svitavy