Vidnava

Země / Land: Slezsko / Schlesien

Politický okres, popř. kraj 1850 / Politischer Bezirk, bzw. Kreis 1850: Frývaldov

Kraj 1855 / Kreis 1855: 

Politický okres od 1868 / Politischer Bezirk ab 1868: Frývaldov

Obchodní a živostenská komora / Handels- und Gewerbekammer: Opava

Doplňovací obvod / Ergänzungsbezirk: 1

Církevní příslušnost (diecéze) / Kircheneinteilung (Diozöse): Vratislav

Seznam obcí / Gemeindeverzeichnis:

Tomíkovice
Žulová
Velká Kraš
Malá Kraš
Fojtova Kraš
Hukovice
Skorošice
Kobylá
Petrovice
Dolní Červená Voda
Stará Červená Voda
Nová Červená Voda
Černá Voda
Rokliny
Vápenná
Vidnava